Albanian Seminars 2012

1.1  Judicial Conduct

ISSUES TO DISCUSS
Is the judge acting appropriately?
What should the judge do?

SUGGESTIONS [available for Syndicate Leaders]
Many courts do not have disabled facilities. The judge should be aware of any problems in gaining access to the courtroom and be prepared to make allowances for people with physical impairments. The purpose of the hearing is to address a serious issue and this will be frustrated by an inflexible approach. Family hearings are about justice not discipline!
Is it not possible for the judge to wait 5 minutes or put this case back to later in the list?

ÇËSHTJE PËR DISKUTIM

 1. A po sillet në mënyrën e duhur gjyqtari?
 2. Çfarë duhet të bëjë ai?

ÇËSHTJE PËR DISKUTIM

 1. A po sillet në mënyrën e duhur gjyqtari?
 2. Çfarë duhet të bëjë ai?
 1. A po sillet në mënyrën e duhur gjyqtari?
 2. Çfarë duhej bërë për t’u evituar kjo situatë?
 3. Çfarë duhej bërë gjatë seancës?
 4. Çfarë duhet bërë tani?
 1. A do refuzonin ta drejtoni çështjen nëse pala ishte paraqitur para jush në një rast të mëparshëm?
 2. A ka ndonjë ndikim fakti që keni qënë kritik me palën më parë?
 3. Ka ndonjë problem me dëshminë e psikiatrit?
 1. A ka vlerë dëshmia e psikiatrit të mëparshëm?
 2. A ndikon fakti që gjyqtari duket sikur nuk e mban mend?
 3. Ka ndonjë vlerë fakti që një gjyqtar tjetër është i disponueshëm?
 4. A mund të konsiderohet si mospërfillje e gjykatës sjellja e Paditësit? Çfarë veprimesh duhet të ndërmarri gjyqtari si pasojë e këtij shpërthimi nervor?

1.  Cfare duhet te beje apo thote kolegia e Viktorit tani?

2.  Cili do te ishte qendrimi qe duhej mbajtur po qe se sjellja dhe te folurit e Viktorit ishin normale, por mbante ere alkool?

1.  Cfare duhet te thote apo beje kolegia e Viktorit tani?

2.  Po nese Viktori dhe kolegia e tij do te ishin duke folur ne pergjithesi, dhe Viktori do te thoshte se ai nuk I besonte fjales se deshmitarit turk (apo ndonje personi me  tjeter origjine qe paraqitet shpesh ne gjyq)?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s